TURYSTYKA

ŚLĄSK· ZABYTKI · TECHNIKA

Śląskie smaki

Turystyka

Szyb Maciej to obiekt będący kopalnią w miniaturze. Trasa zwiedzania prowadzi od szczytu wieży wyciągowej przez serce kopalni, czyli maszynę wyciągową po zerknięcie w głąb ziemi. Na terenie kompleksu znajduje się hałda pokopalniana, wpisana w rejestru zabytków, przed którą ustawiona jest scena będąca byłym wiaduktem łączącym kompleks z Gliwicami. Jesteśmy jedynym obiektem w Województwie Śląskim znajdującym się jednocześnie na Szlaku Zabytków Techniki oraz Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”.

Do największych atrakcji Szybu Maciej należą m.in.:

zachowane budynki i wyposażenie dawnego zakładu górniczego z początku XX wieku,

możliwość zejścia do szybowego ujęcia wody
i poznania genezy
jego powstania,

restauracja na 2- poziomach utworzona w głównym budynku kopalni,

możliwość zobaczenia okolic Zabrza i Gliwic z platformy widokowej na wieży wyciągowej na poziomie 25m nad ziemią,

możliwość uczestniczenia
w pokazie pracy
maszyny wyciągowej,

przykład zrównoważonej rewitalizacji dawnego kompleksu górniczego.

ZWIEDZANIE SZYBU MACIEJ

Szyb Maciej to część historii Kopalni Concordia będący jednocześnie kopalnią w miniaturze. Trasa zwiedzania prowadzi od szczytu wieży wyciągowej przez serce kopalni, czyli maszynę wyciągową, aż po zerknięcie w głąb ziemi. Na terenie kompleksu znajduje się hałda pokopalniana, która jest wpisana w rejestr zabytków. Przed hałdą ustawiona jest scena, będąca byłym wiaduktem łączącym kompleks z Gliwicami. Jesteśmy jedynym obiektem w Województwie Śląskim znajdującym się jednocześnie na Szlaku Zabytków Techniki oraz Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”.

ZWIEDZANIE OBIEKTU Z PRZEWODNIKIEM

Godziny zwiedzania w Szybie Maciej
wtorek – sobota – godz. 12:00 / 14:00 / 16:00

Informacja i rezerwacje:
tel. 32 323 14 75 / 721 455 500
turystyka@szybmaciej.pl 


Na zwiedzanie wymagana jest wcześniejsza rezerwacja z jednodniowym wyprzedzeniem!


REGULAMIN WSTĘPU I ZWIEDZANIA

CENNIK BILETÓW:
bilet normalny – 20,00 zł
– bilet ulgowy – 10,00 zł*

*dla uczniów, studentów oraz emerytów i rencistów – w tym także zorganizowanych grup szkolnych

NA ZWIEDZANIE WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!

Aktualnie zwiedzanie odbywa się w grupach mieszanych po maksymalnie 25 osób.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 721 455 500. Zapraszamy!

Szczegółowych informacji na temat zwiedzania udziela:
Mateusz Wróbel – Biuro Obsługi Turystów
turystyka@szybmaciej.pl
tel. 32 323 14 75 lub 721 455 500

Powstanie Kopalni
Concordia i Amalia

(1801, 1841)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

SZYB MACIEJ NA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

EUROPEJSKI SZLAK DZIEDZICTWA
PRZEMYSŁOWEGO (ERIH)

Szlak Zabytków Techniki w skład którego wchodzi Szyb Maciej to jedyny szlak turystyczny z Europy Centralnej, jaki należy do prestiżowego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, grupującego najważniejsze monumenty ery przemysłowej na Starym Kontynencie.